Llibres al replà

Bèsties i bestioles de Pere Quart

PERE QUART
Bestiari
Amb il·lustracions de Xavier Nogués
Labutxaca, Barcelona, 2015
ISBN: 978-84-9930-940-8
74 pàgs. 8,95€

Qui no ha imaginat alguna vegada el banyam d’un cérvol com una branca? «Com un arbre rabent… / arrelat dins el vent», digué Pere Quart —Joan Oliver (Sabadell, 1899-Barcelona, 1986)— i obrí així el Bestiari que publicà en 1937, obra que havia merescut el Premi Joaquim Folguera l’any anterior i que, juntament amb Les decapitacions (1934), trencava —en la línia de Carner i Guerau de Liost— amb el simbolisme predominant i reivindicava una poesia juganera, satírica i mordaç a estones; altres, senzillament suggeridora i visual; «La zebra»: «Pel desert corre la brama / que no et saps treure el pijama»; o «La girafa»: «Tens el cap petit / perquè la distància/ te l’ha empetitit».

Poesia epigramàtica, com diu l’autor mateix, sobretot en textos com «Guineu» —«¿Què en faria —pregunteu— / de la pell de cortesana? / Abrics per a la germana / guineu»— i en la rebel·lia de la «Vaca suïssa» que acaba afirmant: «jo sóc la vaca de la mala llet!». Caricatures de versificadors que o bé tenen l’armari arnós o, com diu el bou: «Ah, si fos poeta! Cada solc ensems / vers esdevindria i cada llaurada / poema bucòlic de tàvecs i fems / i gestes heroiques de gent embanyada…». Tampoc ixen gaire ben retratats els advocats —de pell gruixuda, com els elefants—, els caçadors, «homes de cor mesell», i algunes dones: «Com a l’ombra de seny / que mostren qualques dames, / gran mèrit atorguem / als tres mots que declames» («Papagai»).

Burlescos i de contingut moral, social o polític hi ha realment un grapat de poemes —«Arna» o «Mosques i mosquits» estan entre els millors; el gruix del llibre són textos més bé amables i festius que sorprenen pels jocs d’imatges i mots i per la sonoritat. Així, del camell i el dromedari, la girafa i l’hipopòtam al paó, el pingüí, la tortuga i el rat-penat i també el cap-gros, la granota, el gripau, la lluerna, la marieta i fins i tot el diplodocus desfilen en els versos impactants de Pere Quart. És un encert que la nova edició en butxaca reproduïsca les il·lustracions originals de Xavier Nogués, que afegeixen de vegades una capa més d’ironia, com és el cas de la coccinel·la, representada per un anell en comptes del coleòpter, la lluerna —un home de negre amb un fanalet— o el diminut bacil de forma humana que, insolent, es lleva el barret davant l’ull que l’observa a través de la lent d’augment. Divertit i emocionant poemari en què Pere Quart ens recorda com «La natura / diligent ens procura / una bèstia per a cada molèstia. / Si a les fosques / ja no piquen les mosques, / hi ha els mosquits, / que treballen de nits».

One comment

Deixeu un comentari: